PRIMARIA COMUNEI DOBROTESTI

Judetul Dolj

PROIECTE DE HOTARARE» Proiect de hotarare nr. 787/09.08.2019 privind aprobarea taxei in suma de 5lei/mp [...] -
» Proiect de hotarare nr. 917/02.09.2019 - privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Dobrotesti pe anul 2019 -
» Proiect de hotarare nr. 1029/20.09.2019 - privind aprobarea inlocuirii denumirii de secretar [...] -
» Proiect de hotarare nr. 1078/30.09.2019 - privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare -
» Proiect de hotarare nr. 01/06.01.2020 - privind indreptarea eroare materiala [...] -
» Proiect de hotarare nr. 15/08.01.2020 - privind acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2019 -
» Proiect de hotarare nr. 77/16.01.2020 - privind aprobarea neasumarii responsabilitatii de catre UAT Comuna Dobrotesti a organizarii si derularii procedurilor de atribuire [...] -
» Proiect de hotarare nr. 84/16.01.2020 - privind modificarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare in Judetul Dolj si Regulamentului privind instituirea [...] -
» Proiect de hotarare nr. 86/16.01.2020 - privind aprobarea Actului Aditional nr. 1 la Contractul nr. 370/22.05.2018 [...] -
» Proiect de hotarare nr. 88/16.01.2020 - privind aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare -
» Proiect de hotarare nr. 256/14.02.2020 - privind aprobarea executiei bugetului comunei Dobrotesti, judetul Dolj, in data de 31.12.2019 -
» Proiect de hotarare nr. 288/21.02.2020 - privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2019 -
» Proiect de hotarare nr. 254/14.02.2020 - privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli [...] -
» Proiect de hotarare nr. 462/08.04.2020 - privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Dobrotesti -
» Proiect de hotarare nr. 527/24.04.2020 - privind participarea la Programul privind sprijinirea eficientei energetice [...] -
» Proiect de hotarare nr. 614/27.05.2020 - privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli [...] -
» Proiect de hotarare nr. 618/27.05.2020 - privind aprobarea sustinerii financiare [...] -